Tekniske oplysninger


EMAREI er en fleksibel, europæisk udbyder af ydelsesorienterede, ergonomisk individualiserede, gnistfrie ATEX-værktøjssæt, lavet af Beryllium-Kobber og antimagnetiske og MR konditionelle Titan-værktøjssæt lavet af Titan, Berylliumkobber og antimagnetisk ædelstål som kan bruges af eksperter der arbejder med stærke magneter og eksplosive stoffer, og dem der arbejder i eksplosions- eller brandfarlige atmosfærer.

Vi vil have at du kan koncentrere dig om tid arbejde i teknisk krævende omgivelser,

og vi sørger for sikkerhedsaspektet ved dine værktøjer.

Med målet om at udvikle og levere højkvalitative, antimagnetiske og gnistfrie værktøjssæt i udarbejdede, brugervenlige systemløsninger under meget konkurrencedygtige betingelser, udvider vi løbende vores produktprogram og opnår derved den højeste kundetilfredshed.

 

Vi kooperer succesfuld med vores salgspartnere der er aktive på globalt plan, og går efter at styrke ryget af vores virksomhed og produkter vedvarende. Vi er meget optimistiske omkring at vi kan leve op til vores kunders nuværende og fremtidige krav. 

 Tekniske oplysninger omkring MR-sikkerhed


MR Safe er produkter hvor indbringelse i MR-omgivelsernes magnetfelt ikke udgør nogen bekendt fare. MR sikre artikler er sammensat af materialer, der ikke leder elektricitet, ikke er metalliske og ikke er magnetiske. Et element som er sammensat udelukkende af materialer der ikke er metalliske, ikke leder elektricitet og ikke er magnetiske, kan bestemmes på grundlaget af en videnskabelig begrundelse der er baseret på Testdata af MR sikker. Eksempler på MR sikre produkter er bomuldsklude eller silikonekateder. 


­­­MR Conditional- er produkter hvor sikkerheden i MR-omgivelser er bevist indenfor definerede betingelser. Man lægger minimum vægt på betingelserne af de statiske magnetfelter, gradientmagnetfelter og højfrekvente felter. Yderligere betingelse, inklusive elementets specifikke konfigurationer kan være nødvendige.

 

Kendetegn – yderligere informationer der gælder i forbindelse med en markering som ”MR Conditional”, fortæller om yderligere betingelser som er nødvendige for at et element sikkert kan bruges indenfor MR omgivelserne. 


MR Unsafe er produkter der udgør uacceptable risiko for patienten, medicinsk personale eller andre personer der eventuelt opholder sig i MR-omgivelserne. Tekniske informationer omkring Ex-beskyttelsesværktøjer.


Berylliumkobber-værktøjer er uundværlige værktøjer inden for alle områder hvor der skal arbejdes gnistfrit. Derfor er Cu-Be-værktøjerne blevet kaldt gnistfrie værktøjer. Indsatsområder er alle ATEX-områder hvor der bliver arbejdet med brandfarlige væsker og gasser, som fx:

  • -          Brandstation
  • -          Industri
  • -          Tankstationer
  • -          Lakering
  • -          Gas- og elektricitetsværk

Berylliumkobberlegeringer er ikke magnetiske og kan lede strøm udmærket. De viser stor korrosionsholdbarhed ved mange materialer. Eftersom at det gnistfrie værktøj der er lavet af Kobber-Beryllium hellere ikke er magnetisk, kan det ligeledes bruges ved arbejde i magnetiske felter.

 

Sikkerhedsanvisninger: Kobberberyllium-legeringer er i fast form ikke direkte sundhedsskadelige for mennesker ved kontakt med huden, indtagelse og/eller indånding. Dog er legeringselementet Beryllium meget giftig. Derfor skal man være opmærksom på at der under bearbejdningen ikke opstår indåndelige Be-partikler, ved for eksempel slibning, svejsning eller forbrænding. Spåntagende bearbejdelse (fræsning, skruning, bore) klassificeres som ufarlige, eftersom der ikke frigives små partikler ud i luften. 


EGENSKABER OG FUNKTIONER

Egenskaber                           Anvendelse eller fordele

Gnistfrit                                 Velegnet til potentielt eksplosive omgivelser, såsom arbejde med olie eller gas, Petrokemisk industri

Ikke magnetisk                      Afgørende til områder hvor der kun må arbejdes med værktøj der ikke er magnetisk.

Rustfrit                                  Afgørende egenskab ved brug i korroderende omgivelser, såsom søfart eller brandstationer

Smedet efter støbning          Giver bedre mekaniske egenskaber og bedre afsluttende bearbejdning


SAMMENLIGNING BERYLLIUMKOBBER (BECU)- UND ALUMINIUM-BRONZE (AL-BR)

Forskelle

Beryllium-Kobber (BECu)-Legering

Aluminium-Bronze (AlBr)-Legering

Hårdhed

35-40 HRc (283-365 Brinell)

 25-30 HRc (229-291 Brinell)

Trækstyrke

1117 N/mm2 - 1326 N/mm2

782 N/mm2 - 989 N/mm2

Strækbarhed

δ ≤ 1,0 %

δ ≤ 5 %

Magnetisme

0

1,2

   
   

Primære anvendelser

Petrochemistry

Brandsläckning industri

Minor

Raffinaderi

Kemisk industri

Försvar

Gas- och oljeledningar

Kornhissar och mills

Air force

Kraftverk

Bryggerier

Marina

Måla produktion

Alkohol beredningsindustrin

Tillverkning av vapen och måste ta

Produktion av plast

Brännerier.

Flygindustri

Läkemedelsindustrin

Brandmännen

Bilindustrin