Teknisk informasjon


EMAREI® er en fleksibel, europeisk leverandør av prestasjonsorientert, ergonomisk tilpassede, ikke-gnistende ATEX-verktøysett laget av av beryllium-kopper og antimagnetisk og MR-kondisjonelle titanium-verktøysett laget av titanium, beryllium-kopper og antimagnetisk rustfritt stål for å tilfredsstille behovene til sterke magneter og professjonelle som jobber med eksplosiver i tillegg til dem som jobber i eksplosive eller brannutsatte miljøer.

 

Vi vil at du skal kunne konsentrere deg om arbeidet ditt i et teknisk krevende miljø,

og vi tar oss av sikkerhetsaspektet rundt verktøyene dine.

 

Med et mål om å utvikle og levere ikke-magnetiske og gnist-frie verktøysett av høy kvalitet i sofisitkerte, brukervennlige systemløsninger på veldig konkurransedyktige prinsipper, ekspanderer vi fortløpende vårt produktutvalg, samtidig som at vi oppnår kundetilfredshet på høyeste nivå.

 

Vi samarbeider med våre globalt aktive distribusjonspartnere med stor suksess, og vi streber etter å styrke vårt selskaps rykte og våre produkter på et bærekrafig vis. Vi er veldig optimistiske og villige til å tilfredsstille nåværende og fremtidige behov hos våre kunder. 


Teknisk informasjon om MR-sikkerhet


MR Safe – en artikkel som ikke utgjør noen trussel som et resultat av eskponering for et MR-miljø. MR Safe-artikler består av materialer som ikke leder elektrisitiet, som ikke består av metall, og som er ikke-magnetiske.

 

En artikkel som utelukkende består av materialer som ikke leder elektristiet, som ikke består av metall, og som er ikke-magnetiske kan bli fastslått å være MR Safe ved å presentere en vitenskapelig basert begrunnelse snarere enn ved test-data. Et bomullsteppe eller et silikonkateter er eksempler på MR Safe-artikler. 


MR Conditional – En artikkel som er bevist trygg i MR-miljøet innenfor visse forutsetninger. I minstefall, sjekk forholdende til det statiske magnetiske feltet, det påslåtte gradientmagnetiske feltet og radiofrekevens-feltene. Ytterlige forutsetninger, inkludert spesialinnstillinger av artikkelen, kan være påkrevd.

 

Supplementary Marking – Ytterlige informasjon som, kommer med å bli merket som «MR Conditional», ved hjelp av ekstra språk informerer om forholdene en artikkel kan bli brukt i på en trygg måte innenfor MR-miljøet. 


MR Unsafe – en artikkel som utgjør en uaskeptabel risiko for pasienten, medisinsk personale eller andre personer innenfor MR-miljøet. Teknisk informasjon om ATEX-verktøy


Verktøy av beryllium-kopper er uvurderlig verktøy i alle områder der man trenger gnist-frie maskiner, derfor er Cu-Be-verktøy også kjent som ikke-gnistende verktøy. De kan brukes på alle ATEX-områder, som blir operert med brannfarlig væske og brannfarlige gasser, slik som

·         Brannvesenet

·         Industri

·         Tankesystemer

·         Malingbutikker

·         Gass- og elektrisitetsnettverk

Legeringer av beryllium-kopper er ikke-magnetiske, og har en veldig god elekstrisk ledningsevne. De har høy korrosjonsbestandighet mot mange medier. Siden de ikke-magnetiske verktøyene som er laget av kopper-beryllium også er ikke-magnetiske, kan de også brukes i magnetiske felt.

 

Sikkerhetsinformasjon: Legeringer av kopper-beryllium som forberedeleser i fast form utgjør ingen direkte helsetrussel mot mennesker ved kontakt med huden, inhalering og/eller inntak. Legeringselementet er derimot veldig giftig. Man må derfor være forsiktig slik at man forsikrer seg om at ingen inhalerbare partikler formes i løpet av prosesseringen, slik som for eksmepler forekommer ved sliping, sveising og løsningsglødemiddel. Maskinering (fresing, snuing og drilling) skal bli ansett som trygt, siden ingen små partikler kan komme inn i lufta. 


Egenskaper og funksjoner

 Funksjoner                                              Bruk eller fordeler

Ikke-gnistende                                        Brukes i potensielt eksplosive miljøer, slik som 

                                                                arbeid innenfor olje-, gass- og petrokjemi-industrien

Ikke-magnetisk                                       Kritisk for plantasjer der det bare er lov til å jobbe 

                                                                med ikke-magnestisk verktøy

Rustfri                                                    Hovedområde for bruk i etsende miljøer slik som

                                                               off-shore eller brannslukkingsanlegg

Smidd etter støping                               Tilbyr bedre mekaniske egenskaper og en bedre 

                                                               avslutning 


Sammenlikning beryllium-kopper (Be-Cu) og aluminiumsbronsje (Al-Br)

 Forskjeller Legeringer av beryllium-kopper (Be-Cu) Legeringer av aluminiumsbronsje (AlBr)

Hardhet      35-40 HRc (283-365 Brinell)                  25-30 HRc (229-291 Brinell)

Strekkfasthet 1117 N/mm2 - 1326 N/mm2               782 N/mm2 - 989 N/mm2

Strekkevne  δ ≤ 1,0 %                                               δ ≤ 5 %

Magnetisme 0                                                             1,2


Hovedbruk

Petrokjemi

Brannslukkingsindustri

Miner

Rafinering

Kjemisk industri

Forsvar

Gass- og olje-rørledninger

Kornheiser og møller

Luftforsvar

Kraftstasjoner

Bryggerier

Marine

Malingsproduksjon

Alkohol-prossesseringsindustri

Produksjon av våpen og ammunisjon

Produksjon av plastikk

Distillerier

Luftfartsindustri

Farmasøytisk industri

Brannmenn

Bilindustri