Informacje techniczne


EMAREI® jest elastycznym, europejskim dostawcą zorientowanych na wydajność, ergonomicznie zindywidualizowanych, beziskrowych zestawów narzędziowych ATEX wykonanych z miedzi berylowej oraz tytanu, na potrzeby ekspertów, którzy pracują przy silnych magnesach i materiałach wybuchowych, a także w atmosferze zagrożonej wybuchem lub pożarem.

 

Chcemy, abyś mógł skoncentrować na swojej pracy w technicznie wymagającym środowisku

i dbamy o aspekt bezpieczeństwa Twoich narzędzi.

 

W celu opracowania i dostarczenia wysokiej, jakości antymagnetycznych i bezzapłonowych zestawów narzędzi w bardzo wyrafinowanych, przyjaznych dla użytkownika rozwiązaniach systemowych, w bardzo konkurencyjnych warunkach, stale poszerzamy gamę produktów i osiągamy najwyższe zadowolenie klientów.

 

Współpracujemy z naszymi globalnymi partnerami handlowymi i dążymy do trwałego wzmocnienia reputacji naszej firmy i naszych produktów. Jesteśmy bardzo optymistyczni i gotowi spełnić obecne i przyszłe wymagania naszych klientów.


Informacje techniczne dotyczące bezpieczeństwa


MR Bezpieczne są to takie produkty, u których nie wykryto zagrożeń, po umieszczeniu w polu magnetycznym. Wyroby bezpieczne są wykonane z materiałów nieprzewodzących prądu, niemetalicznych i niemagnetycznych.

Element, który składa się całkowicie z materiałów nieprzewodzących elektrycznie, niemetalicznych i niemagnetycznych można wiarygodnie sprawdzić na podstawie uzasadnienia naukowego na podstawie danych z odpowiednich badań. Przykładami bezpiecznych produktów są bawełniane arkusze lub cewniki silikonowe.


MR Warunkowe- są produktami o sprawdzonym bezpieczeństwie w polu magnetycznym w określonych warunkach. Uwzględniono przynajmniej warunki statycznego pola magnetycznego, pola zmiennego i pola wysokiej częstotliwości. Mogą być wymagane dodatkowe warunki, w tym szczególne konfiguracje elementu. Oznaczenie - dodatkowe informacje, jako "warunek " w połączeniu z oznakowaniem, zawierają oświadczenie dotyczące dodatkowych warunków, w których element może być używany, jako bezpieczny


MR Niebezpieczne - to produkty, które powodują niedopuszczalne zagrożenia dla pacjenta, personelu medycznego lub innych osób w środowisku pola magnetycznego.Informacje techniczne dotyczące narzędzi


Narzędzia z miedzi berylowej są niezbędnymi narzędziami we wszystkich dziedzinach, w których wymagana jest obróbka bez iskier, więc narzędzia Cu-Be są również znane, jako narzędzia beziskrowe. Obszarami stosowania są wszystkie obszary ATEX, w których są stosowane łatwopalne ciecze i gazy, np.

  • Straż Pożarna
  • Przemysł
  • Cysterny
  • Lakiernictwo
  • Prace gazowe i elektroenergetyczne

Stopy miedzi berylowej są niemagnetyczne i mają bardzo dobrą przewodność elektryczną. Są odporne na korozję. Ponieważ beziskrowe narzędzie wykonane z miedzi berylowej jest również niemagnetyczne, może być również stosowane w polach magnetycznych.

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Stopy berylowe miedzi nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi w następstwie kontaktu ze skórą, wdychania i / lub spożywania w postaci stałej. Beryl jest bardzo toksyczny. Należy, zatem wziąć pod uwagę, że podczas obróbki nie powstają żadne cząstki stałe, które mogą być wdychane, jak to ma miejsce w przypadku podczas szlifowania, spawania i wyżarzania roztworu. Obróbkę (frezowanie, toczenie, wiercenie) należy uważać za bezpieczną, ponieważ małe cząsteczki nie mogą dostać się do powietrza.


CECHY I FUNKCJE

 

Cechy

Wnioski lub zalety

Bezzapłonowość

 Nadaje się do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, takich jak praca przy ropie naftowej lub gazie, przemyśle petrochemicznym

Niemagnetyczność

Niezbędne dla instalacji, w których dozwolone jest jedynie użycie narzędzi niemagnetycznych

Nierdzewność

Zasadnicza właściwość do zastosowań w środowiskach korozyjnych, takich jak morskie środki gaśnicze lub gaśnice

Po odlewie, kute

Zapewnia lepsze własności mechaniczne i lepsze wykończenie


PORÓWNANIE MIEDZI BERYLOWEJ (BECU) -  I BRĄZU-ALUMINIUM (AL-BR)

Różnice

Miedź berylowa (BECu) -stop

Aluminium-Brąz (AlBr) -stop

Twardość

35-40 HRc (283-365 Brinell)

 25-30 HRc (229-291 Brinell)

Wytrzymałość na rozciąganie

1117 N/mm2 - 1326 N/mm2

782 N/mm2 - 989 N/mm2

Plastyczność

δ ≤ 1,0 %

δ ≤ 5 %

Magnetyzm

0

1,2


GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Petrochemia

Przemysł gaśniczy

Kopalnie

Rafinerie

Przemysł chemiczny

Obrona Kraju

Rurociągi gazowe i olejowe

Silosy i młynki zbożowe

Lotnictwo

Elektrownie

Browary

Marynarka Wojenna

Produkcja farb

Przemysł przetwórczy alkoholu

Produkcja broni i amunicji

Maszyny z tworzyw sztucznych

Destylarnie

Przemysł lotniczy

Przemysł farmaceutyczny

Strażacy

Przemysł samochodowy