Kontakt i nadruk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ph. J. Daum GmbH & Co. KG

EMAREI ® Safety Tools

Brookstr. 3a

D-48336 Sassenberg

Deutschland/Germany

 

E-Mail: info@emarei.com

Web: www.ingdaum.com

 

Tel. +49(0)2583-3006590

Fax. +49(0)2583-3006599

Sąd prowadzący rejestr: Münster, HRA 9936

NIP: DE297844883

Numer identyfikacji podatkowej: 346/5851/0896

Numer EORI: DE445359143339234

Numer EBID: 2 501102 018644

 

Numer D-U-N-S: 313276887

 

Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować prawidłowości, kompletności i aktualności zawartości. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za treść naszej strony zgodnie z ogólnymi prawami zgodnie z § 7 Abs.1 TMG. Zgodnie z §§ 8-10 TMG, jako usługodawcy nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do zbadania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązki związane z usunięciem lub zablokowaniem wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym względzie jest jednak możliwa dopiero od momentu stwierdzenia konkretnego naruszenia. Jeśli będziemy świadomi takich naruszeń, niezwłocznie usuniemy taką treść.

Google AdSense

 

Ta strona używa Google Adsense, internetowej usługi reklamowej świadczonej przez Google, Inc. ("Google"). Google Adsense stosuje tak zwane "pliki cookies" (pliki tekstowe) zapisane na Twoim komputerze, które pozwalają na analizowanie korzystania przez Ciebie z witryny. Google Adsense stosuje tak zwane "Web Beacons" (małe niewidoczne grafiki) w celu zebrania informacji. Korzystając z Web Beacons można łatwo rejestrować i zebrać proste działania, takie jak ruch użytkowników. Informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP) generowane przez plik cookies i / lub Web Beacon są przenoszone na serwer Google w USA i przechowywane w tym miejscu. Firma Google wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystania strony internetowej w odniesieniu do reklam, tworzenia raportów dotyczących aktywności witryny i reklam dla operatorów witryn sieci Web oraz do udostępnienia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google może przekazać te informacje osobom trzecim, pod warunkiem, że jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Firma Google w żadnym wypadku nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies na dysku twardym i wyświetlaniu Web Beacons, wybierając opcję "Nie akceptuj plików cookie" w ustawieniach przeglądarki (w programie MS Internet Explorer w sekcji "Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność> Ustawienia"; Firefox "Narzędzia> Ustawienia> Prywatność> Cookies"); jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych przez użytkownika w sposób opisany powyżej oraz w celach określonych powyżej.